Amb el cantar es coneix l’ocell
i amb el parlar el cervell!

Nom i cognoms