Amb el cantar es coneix l’ocell
i amb el parlar el cervell!

INSCRIPCIONS TANCADES! INSCRIPCIONS TANCADES! INSCRIPCIONS TANCADES! INSCRIPCIONS TANCADES! INSCRIPCIONS TANCADES! INSCRIPCIONS TANCADES! INSCRIPCIONS TANCADES! INSCRIPCIONS TANCADES! INSCRIPCIONS TANCADES! INSCRIPCIONS TANCADES! INSCRIPCIONS TANCADES! INSCRIPCIONS TANCADES! INSCRIPCIONS TANCADES! INSCRIPCIONS TANCADES! INSCRIPCIONS TANCADES!