Amb el cantar es coneix l’ocell, i amb el parlar el cervell!Amb el cantar es coneix l’ocell, i amb el parlar el cervell!Amb el cantar es coneix l’ocell, i amb el parlar el cervell!Amb el cantar es coneix l’ocell, i amb el parlar el cervell!Amb el cantar es coneix l’ocell, i amb el parlar el cervell!Amb el cantar es coneix l’ocell, i amb el parlar el cervell!Amb el cantar es coneix l’ocell, i amb el parlar el cervell!Amb el cantar es coneix l’ocell, i amb el parlar el cervell!Amb el cantar es coneix l’ocell, i amb el parlar el cervell!Amb el cantar es coneix l’ocell, i amb el parlar el cervell!Amb el cantar es coneix l’ocell, i amb el parlar el cervell!Amb el cantar es coneix l’ocell, i amb el parlar el cervell!Amb el cantar es coneix l’ocell, i amb el parlar el cervell!Amb el cantar es coneix l’ocell, i amb el parlar el cervell!Amb el cantar es coneix l’ocell, i amb el parlar el cervell!

Les inscripcions ja són tancades!

…si us heu quedat sense inscripció, escriviu al correu i “algo farem”

correu: combatcorrandes@gmail.com