Tot menjant, cantant i bevent, aprèn l’aprenent!Tot menjant, cantant i bevent, aprèn l’aprenent!Tot menjant, cantant i bevent, aprèn l’aprenent!Tot menjant, cantant i bevent, aprèn l’aprenent!Tot menjant, cantant i bevent, aprèn l’aprenent!Tot menjant, cantant i bevent, aprèn l’aprenent!Tot menjant, cantant i bevent, aprèn l’aprenent!Tot menjant, cantant i bevent, aprèn l’aprenent!Tot menjant, cantant i bevent, aprèn l’aprenent!Tot menjant, cantant i bevent, aprèn l’aprenent!Tot menjant, cantant i bevent, aprèn l’aprenent!Tot menjant, cantant i bevent, aprèn l’aprenent!Tot menjant, cantant i bevent, aprèn l’aprenent!Tot menjant, cantant i bevent, aprèn l’aprenent!Tot menjant, cantant i bevent, aprèn l’aprenent!